1.    
  2.     ЧІ́ЛЬНИЙ

ЧІ́ЛЬНИЙ

ЧІ́ЛЬНИЙ, а, е.

1. Який вважається центральним, найвиднішим; головний. Бенкет ще ледве почався і йде якось мляво, видко, що гості мало знайомі межи собою і почуваються ніяково під увагою почесного триклінія чільної частини світлиці (Леся Українка, III, 1952, 447); На чільному місці, де була колись церква, будується Будинок культури (Іван Ле, В снопі.., 1960, 57); В кабінеті — суворий порядок, симетрія. На чільному місці — батьків портрет (Яків Мамонтов, Тв., 1962, 403); Юлія Андріївна сиділа боком до чільного стола, за яким, наче в президії зборів, засідали медичні світила (Любомир Дмитерко, Обпалені.., 1962, 98).

2. із сл. місце, перен. Важливий за своїм значенням; передовий. В житті і духовному розвитку сучасної людини відіграють величезну роль різні ідеологічні фактори. Серед них чільне місце посідають мистецтво і література (Мистецтво, 5, 1968, 8); Високою майстерністю відзначається робота Л. Химченка «Рубач металу» ..В творчості робітника чільне місце посідає також портретна різьба (Вітчизна, 5, 1962, 217); Основою основ важкої індустрії є чорна металургія. В її неухильному піднесенні завжди займала чільне місце Радянська Україна (Радянська Україна, 1.XII 1953, 1).

3. перен. Який виділяється серед інших; видатний. Щодо бойківського діалекту, то він також: ще від 1848 р. досить виразно проблискує у творах тодішніх чільних галицьких письменників (Іван Франко, XVI, 1955, 340); [Хуса:] Найчільніший провінціал зрівнятися не може з тим, хто зоветься «римський громадянин» (Леся Українка, III, 1952, 173); Приїхали також [до Одеси] і чільні діячі та керівники всеросійських громадських інституцій, промислових і торговельних об’єднань, земських союзів та союзів міст (Юрій Смолич, V, 1959, 10).

4. буд. Який становить передню частину будівлі. Вздовж чільної і причілкової стін стояли лави, а на покуті — стіл (Народна творчість та етнографія, 3, 1969, 44).

Як правильно писати та вживати слово – ЧІ́ЛЬНИЙ – тлумачний словник

Джерело – словник СУМ – ЧІ́ЛЬНИЙ Том 11 — Стор. 339. – словник української мови

Українська мова словник слово «ЧІ́ЛЬНИЙ» згідно Академічного тлумачного словника Української мови (1970-1980 років).

ЧІ́ЛЬНИЙ

11.05.2018

Написати коментар