1.    
  2.     Є́ДНІСТЬ

Є́ДНІСТЬ

Є́ДНІСТЬ, ності, жін.

1. Тісний зв’язок, згуртованість, цілісність, неподільність. Єдності, яка б робила нас із кволих навіть одиниць незламною силою, потребуємо й ми… (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 171); Сила партії в єдності і монолітній згуртованості її лав (Комуніст України, 3, 1960, 42).

2. Поєднання в одному цілому, нерозривність зв’язку. Керуючись ленінським принципом єдності теорії і практики, партія повинна розглядати захист і творчий розвиток марксизму-ленінізму як свій найважливіший обов’язок (Резолюція XXII з’їзду КПРС.., 1961, 27); У нашому літературознавстві існує програмова вимога розглядати художні твори у єдності змісту й форми (Радянське літературознавство, 1, 1961, 42).

Надфразна єдність — єдине структурно-семантичне ціле, що складається з ряду речень, а іноді й кількох абзаців, організованих лексичними, граматичними та інтонаційними засобами; Фразеологічна єдність — стійке сполучення слів, що виступає в мові як єдиний неподільний на складові частини вислів.

3. Схожість, цілковита подібність. Єдність поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса пронизує всі їх праці — і ті. що вони писали разом, і ті, що готувалися ними окремо (Український історичний журнал, 6, 1960, 3);

4. Спільність чого-небудь, зосередженість чогось у одному місці і т. ін. Основу етнічної спільності народності насамперед становить єдність її мови (Нариси з діалектології української мови, 1955, 12); Єдність походження, спільна історична доля, територіальне сусідство.. пов’язують російський і український народи (Максим Рильський, III, 1956, 84).

Як правильно писати та вживати слово – Є́ДНІСТЬ

Джерело – словник СУМ – Є́ДНІСТЬ Том 2 — Стор. 497.

Значення та приклади вживання слова «Є́ДНІСТЬ» згідно Академічного 11 томного словника Української мови (1970-1980 років).

Є́ДНІСТЬ

17.04.2017

Написати коментар