1.    
  2.     ВІДДІЛЯТИСЯ

ВІДДІЛЯТИСЯ

ВІДДІЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, недок., ВІДДІЛИТИСЯ, ілюся, ілишся, док.

1. Відриватися від цілого або того, до чого приєднане, прикріплене; відставати. Скреготали цвяхи, відділяючись од сухого дерева (Михайло Стельмах, Хліб.., 1959, 38); Хвіст [ящірки] відділяється в результаті різкого скорочення мускулатури (Наука і життя, 7, 1965, 57); Кора відділилася від дерева.

2. Відокремлюватися, виділятися із складу кого-, чого-небудь. Селянські депутати вже в першій Думі стали відразу відділятися в окрему політичну групу.. (Ленін, 13, 1949, 234); Дистилювання, щоправда, прискорилось, але бензол не відділився начисто від обох інших фракцій (Юрій Шовкопляс, Інженери, 1956, 22).

3. Відокремлюючись, відходити, віддалятися від кого-, чого-небудь; відсторонятися. Валка душ з п’ять відділилася від громади і напрямилась до шинку (Панас Мирний, III, 1954, 51); Враз од стіни відділилась біла фігура (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 129); Показалося три кораблі, Відділилася шлюпка від них (Платон Воронько, Драгі.., 1959, 114).

4. рідко. Виділятися на фоні чого-небудь, відрізнятися кольором від чогось. Небо було покрите легким туманом і помітно відділялося від моря ген-ген десь на обрії (Юрій Збанацький, Мор. чайка, 1959, 12).

5. Беручи частину спільного майна, землі, переходити на самостійне господарювання. — Як же, Карпе, тепер буде у нас з хазяйством? Чи тільки Мотря одділить свої горшки, чи й ти думаєш одділятися з худобою та з полем? (Нечуй-Левицький, II, 1956, 306).

6. чим. Бути відокремленим, відгородженим від чогось чим-небудь. Один город одділяється од другого тільки рядком верб або межами (Нечуй-Левицький, II, 1956, 167); У Магнаврі не могли вміститись всі запрошені на прийом члени сенату й синкліту, і тому частина їх стояла в камарах, які відділялись від палати високими арками (Семен Скляренко, Святослав, 1959, 146).

Як правильно писати та вживати слово – ВІДДІЛЯТИСЯ – тлумачний словник

Джерело – словник СУМ – ВІДДІЛЯТИСЯ Том 1 — Стор. 581. – словник української мови

Українська мова словник слово «ВІДДІЛЯТИСЯ» згідно Академічного тлумачного словника Української мови (1970-1980 років).

ВІДДІЛЯТИСЯ

28.12.2016

Написати коментар